This document can be freely printed and distributed in its entirety for non-commercial use. This docment is not for re-sale — it is free and for educational use.

Courtesy of WildMadagascar.org (INTERNET: https://wildmadagascar.org)

ENGLISHMALAGASY
Introductions
Hello; How are you?, Good morning/afternoon/eveningManahoana
Hello; How are you?, Good morning/afternoon/eveningManakory
Hello; How are you?, Good morning/afternoon/eveningAkory
Fine, thank you.Tsara fa misaotra
Welcome!Tonga sao!
Good-byeVeloma
Bon voyageSoava dia!
See you!Mandra-pihaona!
PleaseAsafady
Thank youMisaotra
You’re welcomeTsy misy fisaorana
Excuse meAzafady kely e!
HelpVonjeo
Could you help me please?Afaka manampy ahy ve ianao
Do you speak English?Miteny anglisy ve ianao
Do you speak Malagasy?Miteny gasy ve ianao
I do not speak MalagasyTsy mahay miteny gasy aho
I do not speak EnglishTsy mahay miteny anglisy aho
I understand a littleMahazo kely aho
Nice to meet youFaly mahalala anao
YesEny
NoTsia
I am sorryMiala tsiny aho
My name is [NAME]{NAME] no anarako
What is your name?Iza no anaranao
Polite form of address. Finish greetings with tompoko
my/your familyny fianahaviako/ny fianahavianao
my/your friendny namako/ny namanao
my/your husband/wifeny vadiko/ny vadinao
my/your childrenny zanako/ny zanakao
my/your daughterny zanako vavy/ny zanakao vavy
my/your sonny zanako lahy/ny zanakao lahy
my/your fatherny raiko/ny rainao
my/your motherny reniko/ny reninao
my/your parentsny ray aman-dreniko/ny ray aman-dreninao
my/your grandparentsny raibe sy renibeko/ny raibe sy renibenao
my/your brother (brother of a man)ny rahalahiko/ny rahalahinao
my/your brother (brother of a woman)ny anadahiko/ny anadahinao
my/your sister (sister of a man)ny rahavaviko/ny rahavavinao
my/your sister (sister of a woman)ny anabaviko/ny anabavinao
my/your cousin (male)ny cousin-ako/ny cousin-anao
my/your cousin (female)ny cousine-ako/ny cousine-anao
What is your occupation?Inona no asanao?
I am a [JOB][JOB] aho
business personmpanao afera
doctordokotera
journalistmpanao gazety
scientistmpikaroka
studentmpianatra
teachermpampianatra
How old are you?Firy taona ianao?
I am [AGE] years old.[AGE] taona aho (see “Numbers” section)
Where are you from?Avy aiza ianao?
Where do you live?Aiza ianao no mipetraka?
I am from [PLACE]Avy any [PLACE] aho
I live in [PLACE]Any [PLACE] aho no mipetraka
AustraliaAostralia
EnglandAngletera
FranceFrantsa
GermanyAlemaina
the United StatesAmerika
Are you married?Manambady ve ianao?
I am [STATUS][STATUS] aho
singletsy mbola manambady
marriedmanambady
divorcednisaraka
I have children/childManan-janaka aho
Happy birthdayBon anniversaire
Congratulations!Arahabaina!
Food
Bon appetitMazotoa homana
hot curry made with cabbage and carrotslasary
Do you have [FOOD]?Misy [FOOD] ve?
We don’t have [FOOD]Tsy manana [FOOD] izahay
The menu pleaseLatabatra iray, azafady
I am thirstyMangetaheta aho
I am hungryNoana aho
We are thirstyMangetaheta izahay
We are hungryNoana izahay
Can I order some more [FOOD]?Afaka mbola mikomandy [FOOD] aho ve
What is this?Inona ity?
That’s all, thanks.Izay fa misaotra
That was deliciousNatsiro be
I am fullVoky aho
Check pleaseNy addition, azafady
Where is the toilet?Aiza ny trano fivoahana?
a glassvera
a glass of waterrano iray vera
a bottle of waterrano amin’ny tavoahangy
a bottletavoahangy
a cupkaopy
a cup of teadite iray kaopy
a cup of coffeekafe iray kaopy
the billaddition
the receiptre�u
saltsira
sugarsiramamy
pepperpoavra
coldmangatsiaka
goodtsara
deliciousmatsiro
badratsy
bad-tastingratsy tsiro
hotmamay
spicymasiaka
ripemasaka
to eatmisakafo
to cookmahandro
mealssakafo
knifeantsy
spoonsotro
forkforsety
Breakfast
breadmofo
butterdibera
jamconfiture
eggsatody
milkronono
Lunch and Dinner
beanstsaramaso
fried smoked beefkitoza
beefhen’omby
beef and vegetable stewromazava
cabbagelaisoa
crabcrabe
dessertdesera
dinnersakafo hariva
duckgana
fishtrondro
French friesfrites
fruitvoankazo
lobsterhomard
lunchsakafo atoandro
meathena
noodlespaty
porkhena kisoa
pork stew with manioc greensravitoto
poultryvorona
potatoovy
ricevary
saladsalady
saucesaosy
sausagesaosisy
seafoodhazan-drano
souplasopy
steakbifteka
vegetableslegumes
vegetable souplasopy legumes
drinks
apple juicejus de pomme
beerlabiera
coffeekafe
cokecoca
fruit juicejus de fruits
hot chocolatekakao
orange juicejus d’orange, ranom-boasary
milkronono
mineral watereau minerale
teadite
rumraoma
winedivay
white winedivay fotsy
red winedivay mena
waterrano
Accommodations
hotelhotely
roomefitra
bungalowbungalow
campgroundtoerana filasina
Can we camp here?Afaka milasy eto ve?
Can you take me to the [NAME] hotel?Afaka mitondra ahy amin’ny hotely [NAME] ve ianao?
Where is [OBJECT]?Aiza no misy [OBJECT]
A good hotelhotely tsara
A cheap hotelhotely mora
A nearby hotelhotely akaiky
Is it safe to camp here?Atokisana ve ny milasy eto?
How long can we stay hereHafiriana no azo ijanonana eto?
Can you watch over this place tonight?Afaka miambina ity toerana ity ve ianao anio alina?
Is there drinking water?Misy rano fisotro ve eto?
Can we light a fire?Afaka mampirehitra afo ve?
Do you have any rooms available?Mbola misy efitra ve?
I would like a room with a bathroom.Mila efitra misy fandroana aho
hot waterrano mafana
electricityjiro
How much is it per day?Ohatrinona isan’indro?
How long will you be staying?Haharitra hafiriana ianaero?
[NUMBER] days[NUMBER] andro
weekherinandro
Sorry, we are fullMiala tsiny fa efa feno izahay
Can I have a key to my room?Aiza ny efitro e?
Do you take credit cards?Mandray carte de credit ve ianareo?
backpacksac a dos
bathroomfandroana
bedfandriana
blanketbodofotsy
candlelabozia
chairseza
cleanmadio
clean sheetsdra madio
dirtymaloto
drinking waterrano fisotro
keylakile
lamp/lightjiro
mosquito netvoaly aro moka
noisymitabataba
pillowondana
plugprizy
quietmangina
room numbernimeraon’ny efitra
ropetady
sheetlamba
showerfandraoana
sleepmatory
soapsavony
swimmilomano
tablelatabatra
tenttrano lay
toilet paperpapier hygienique
towelservieta
Travel
Where can I take the plane to [DESTINATION]?Aiza ny fakana ny raoplanina mankany [DESTINATION]?
The plane/boat/bus is delayedTara ny raoplanina/sambo/bus
The plane/boat/bus is canceledTsy mandeha ny raoplanina/sambo/bus
I want to go to [DESTINATION]Saika ho eny [DESTINATION] aho
I want a ticket to [DESTINATION]Bie mankany [DESTINATION] iray.
One-way ticketBie mandroso
Return ticketBie mandroso sy miverina
How long does the trip take?Maharitra haririana ny mankany [DESTINATION]?
flightvol
domestic flightvol interieur
Is there a flight to [DESTINATION] today?Misy raoplanina mankany [DESTINATION] ve anio?
When is the next flight to [DESTINATION]?Rahoviana ny raoplanina manaraka mankany [DESTINATION]?
Taxi fare (always ask the fare before getting in]saran-dalana,frais ana taxi
I am going to [DESTINATION]Ho eny [DESTINATION] aho
How long will it take?Adiny firy ny mankany?
How much does it cost?Ohatrinona ny mankany?
Have you got change?Manana madinika ve ianao?
Where do you want to go?Aiza no tianao aleha?
I would like to go to [DESTINATION]Saika ho eny [DESTINATION] aho
I would like to see the [DESTINATION]Te-hahita ny [DESTINATION] aho
Where is the [DESTINATION]?Aiza no misy ny [DESTINATION]?
How much is the entrance fee?Ohatrinona ny fidirana?
When can I visit the [DESTINATION]?Rahoviana no azo jerena ny [DESTINATION]?
I would like to go into the forestTe ho any an’ala aho
I would like to visit a nature reserveTe ho any amin’ny reserves naturellets aho
I would like to go to the beachTe ho any amoron-dranomasina aho
Is it far from here?Lavitra eto ve izany?
Can we walk there?Tonga tongotra ve any?
I would like to go for a walk.Te-hitsangatsangana aho
How do I get to [DESTINATION]?Ahoana no hahatongavako any [DESTINATION]?
beachamoron-dranomasina
bridgetetezana
buildingtrano
churchfianagonana
city centerville
coastamorontsiraka
gardenzaridaina
guidegida
hospitalhopitaly
islandnosy
lakelac
markettsena
mountaintendrombohitra
museummusee
riverrenirano
schoolfianarana
searanomasina
tombfasana
universityoniversite
villageambanivohitra
waterfallriana
zoozoo
carfiara,fiarakodia,tomobilina
depositavansa
gaslasantsy
insuranceassurance
motorcyclemoto
oilmenaka
streetarabe,lalana
to paymandoa vola
trafficcirculation
tripdia
per dayisan’andro
per weekisan-kerinandro
per monthisan-volana
I am lostVery aho
It is not farTsy lavitra io
Go backMiverena
acrosseo am-pita
behindeo am-badika
eastatsinanana
leftankavia
northavaratra
rightankavanana
southatsimo
straightmahitsy be
westandreafana
Communications
I would like to make a phone callSaika hiantso telefaonina aho
How much does a phone call to [PLACE] cost?Ohatrinona ny miantso telefaonina any [PLACE]?
Where is a nearby post office?Aiza ny paositra akaiky eto?
Where is the mail box?Aiza ny fandrotsahana taratasy?
How much does it cost to send this to [PLACE]?Ohatrinona ny mandefa an’ity any [PLACE]?
I would like to send a letter/postcard.Saika handefa ny taratasy/karta aho
Where can I find an internet connection?Aiza no mety ahazoaka mampiasa Internet?
Where can I send out email?Aiza no azoko andefasana email?
airmailpar avion
envelopevalopy
faxfax
stamptambra,hajia
telephonetelefaonina
to sendmandefa
Shopping
Where can I find a [X]?Aiza no mety misy [X]?
Where is the market?Aiza no misy ny tsena?
Where is the nearest [X]?Aiza ny [X] akaiky indrindra?
Could you show me some [X]?Afaka mampiseho [X] ahy ve ianao?
Do you have a [X]?Misy [X] ve?
Do you have anything bigger/smaller?Misy lehibebe/kelikely noho ity ve?
Do you have a different color?Misy loko hafa ve?
Do you have more?Mbola misy hafa ve?
I would like to buy thisTiako vidiana ity
How much is this/that?Ohatrinona ity/iry e?
That is too expensiveLafo be izany
How about [X]? (where X is a lower price)Mety [X] ve?
What is your last price?Ohatrinona ny farany?
That is my very last priceIzay mihitsy ny farany?
That is still to expensive for meMbola lafo amiko izany
I will take it for [X]Hoentiko raha [X]
Thank you, good-byeMisaotra ary fa veolma
bakerympivarotra mofo
bookstorefivarotam-boky
butcherfivarotam-kena
clothing storefivarotam-akanjo
floristmpivaro-boninkazo
pharmacyfarmasia
souvenir shopmpivarotra sovenira
bag/basketharona
beltfehikibo
booksboky
boxboaty
flowervoninkazo
hatsatroka
leatherhoditra
metalvy
pantspataloha
potterytefy tanimanga
ringpetratra
shirtlobaka
shoeskiraro
souvenirsfahatsiarovana
stonevato
t-shirtt-shirt
watchfamantaranandro
Money
Where is the nearest bank?Aiza ny banky akaiky indrindra eto?
Where can I change some money?Aiza no afaka manakalo vola?
When is the bank open?Amin’ny firy banky no misokatra?
When does the bank close?Amin’ny firy banky no mihidy?
I want to change some dollarsSaika hanakalo dolara aho
Can you give me some small change?Afaka manome vola madinika ve ianao?
What is the exchange rate today?Ohatrinona nu cours anio?
Your passport pleaseNy pasiparonao azafady
amountmontant
bankbanky
cashtolo-botsotra
cashiercaisse
coinsvola madinika
exchange ratecours,sandam-bola
dollardolara
formtaratasy fenoina
moneyvola madinika
paymentvola
signaturesonia
to buymividy
to changemanakalo vola
to paymandao vola
to signmanao sonia
to trademanao varotra
Health
I am sickMarary aho
My friend is sickMarary ny namako
I do not feel wellTsy metimety aho
I need a doctorMila dokotera aho
It hurts hereEto no marary
I have vomittedNandoa aho
I feel dizzyFanina aho
I cannot sleepTsy mahita tosy aho
I cannot eatTsy mahinan-kanina aho
I have a coldVoan’ny gripa aho
I have a temperatureMamay aho
I have a broken legTapaka ny tongotro
I have diarrheaMivalana aho
Which pharmacy is open tonight?Farmasia iza no misokatra anio alina?
I need medication for [x]Mila fanafodt [x] aho
How long do I take this medication?Hafiriana no hihinanako ity fanafody ity?
You have an infectionMisy infection ianao
Take this medicationMihini ity fanafody ity ianao
AIDSSIDA
bacteriabakteria
crampskrampy
diarrheafivalanana
fevertazo
flugripa
heart attackcrise cardiaque
hepatitisheptita
infectioninfection
infectiousmifindra
malariamalaria
parasiteparazita
stomach achearetim-bavony
anklekitrokely
armsandry
backlamosina
bloodra
bodyvatana
bonetaolana
brainant-doha
breastnono
chesttratra
earsofina
elbowkiho
eyemaso
facetarehy
fingerrantsana
foottongotra
hairvolo
handtanana
headloha
heartfo
heelfaladia
intestinetsinay
jawhihy
kneelohalika
legtongotra
lipmolotra
liveraty
lungavokavoka
mouthvava
nailhoho
neckatoka
noseorona
ribstaolan-tehezana
shoulderssoroka
skinhoditra
stomachvavony
throattenda
thumbankihibe
toerantsan-tongotra
tonguelela
toothnify
veinlalan-dra
wristvalahana
anestheticanestezia
antibioticsantibiotika
antidoteody poizina
aspirinaspirinina
band-aidsparadrap
cotton woolvovo
injectiontsindrona
medicationfanafody
pillspila
syringetsindrona
thermometertermometatra
tranquilizercalmant
vitaminvitaminina
Bureaucracy
Can you fill out this form please?Fenoy kefy ity azafady?
What is your name?Iza no anaranao?
My name is [NAME][NAME] no anarako
When were you born?Oviana ianao no teraka?
I was born in [PLACE]Teraka tamin’ny [PLACE] aho
Where do you come from?Avy aiza ianao?
I come from [PLACE]Avy any [PLACE] aho.
How long are you staying in Madagascar?Hafiriana no hijanonanao eto Madagasikara?
I am staying in Madagascar for [#] days/weeks/monthsMijanona [#] andro/herinandro/volana eto Madagasikara aho.
Are you here for business or vacation?Hiasa eto ianao sa haka rivotra?
Is there anything we should pay particular attention to?Misy zavatra tokony hotandremanay manokana ve?
Please sign hereSoniavo eto azafady
Where’s [X]’s office?Aiza ny biraoni’I [X]
application formtaratasy fangatahana
surnameanarana
first namefanampin anarana
date of birthdaty nahaterahana
place of birthtoerana nahaterahana
male/femalelahy/vavy
married/singlemanambady/tsy manambady
professionasa
addressadiresy
nationalityfihaviana
reason for travelanton-dia
businessraharaha
tourismfizahan-tany
date of arrivaldaty nahatongavana
date of departuredaty hiverenana
passportpasipaoro
passport numbernimeraon’ny pasipaoro
passport photographsary tapaka
a copy ofkopian’ny
validmanan-kery
visavisa
agriculturefambolena
defensefiarovana
educationfampianarana
healthfahasalamana
justicefitsarana
transportfitaterana
water and forestsrano sy ala
Weather
How is the weather?Mahahoana ny andro?
What will the weather be like tomorrow?Hanao ahoana ny andro rahampitso?
The weather is badRatsy ny andro
The weather is beautifulTsara ny andro
There is lightningMitselatra
It is very coldMangatsiaka be ny andro
It is very hotMafana be ny andro
It is [#] degrees[#] degre
It is cloudyMandrahona ny andro
It is foggyManjavona ny andro
It is rainingAvy ny orana
It is going to rainHo any ny orana
cloudymandrahona
coldmangatsiaka
floodtondra-drano
hailavandra
lightningtselatra
rainorana
thundershoweroram-baratra
warmmamay
Nature
What is this?Inona ity?
I would like to see [X]Te-hahita [X] aho
It is a [X][x] io
Is it poisonous?Misy poizina ve io?
Is it dangerous to touch?Mampidi-doza ve ny mikasika an’io?
Do you see that?Hitanao ve io?
Do you hear that?Henanao ve izany?
I would like to climb/hike itTe-hananika an’io aho
I would like to swim/walkTe-hilomano/handehandeha aho
airrivotra
animalbiby
brookrenirano kely
cloudrahona
cyclonerivo-doza
desertefitra
dustvovoka
earthquakehorohoron-tany
fireafo
flowervoninkazo
forestala
full moondiavolana
hailavandra
hillhavoana
fieldtanim-boly
meadowfahitra
moonvolana
mudfotaka
oceanoseanina
palm treepalmie
palntszava-maniry
riverrenirano
sandfasika
skylanitra
smokesetroka
starkintana
stormtafio-drivotra
sunmasoandro
sunrisefiposahan’ny masoandro
sunsetfodian’ny masoandro
sunshinetana-masoandro
thunderkotro-baratra
treehazo
valleylohasaha
viewizay tazana
waterfallriana
windrivotra
Animals
antvitsika
beetantely
birdvorona
butterflylolo
catsaka
caterpillarfanday
chickenakoho
cockroachkadradraka
cowomby
crocodilevoay
dogalika
donkeyampondra
eaglevoromahery
eelamalona
fishtrondro
fleaparasy
flylalitra
frogsahona
geckotanafisaka
horsesoavaly
insectbibikely
lemurgidro
mosquitomoka
mouse/ratvoalavo
snailsifotra
snakebibilava
spiderala
turtlesokatra
waspfanenitra
wormkankana
Plants
aloevahona
bamboobambo
baobabbaobaba
bougainvillealaingomena
branchrantsan-kazo
coconutkoko
cottonlandihazo
gingersakamalaho
grassbozaka
maizekatsaka
mushroomolatra
orchidorkide
pepperdipoavatra
stemtaho
thorntsilo
Politics
aidfanampiana
to arrestmisambotra
charityfiantrana
civil rightszo
constitutionlalam-panorenana
corruptionfandraisana tsolotra
courtfitsarana
crimeheloka
criminalmeloka
debttrosa
electionfifidianana
embassyambasady
freeafaka
freedomfahafahana
governmentgovernemanta
independencefahaleovan-tena
judgempitsara
killermpamono olona
lawlalana
lawyermpanao lalana
leadermpitarika
majorityny maro an’isa
meetingfivoriana
newspapergazety
oppositionmpanohitra
peacefandriam-pahalemana
political partyantoko politika
politicspolitika
presidentprezida
prisonfigadrana
protestfanoherana
revolutionrevolisiona
robberyfandrobana
thefthalatra
votemandatsa-bato
Emergency
There has been an accidentMisy aksida atsy
Does anyone speak EnglishMisy miteny anglisy ve?
Can you help me?Afaka manampy ahy ve ianao?
Can you deal with the injured passengers?Afaka mikarakara ireo maratra ve ianao?
Can you call the police?Afaka miantso polisy ve ianao?
Can you call a doctor?Afaka miantso dokotera ve ianao?
Take me to the nearest hospitalEnto amin’ny hopitaly akaiky indrindra aho
Take me to a doctorEnto dokotera aho
I am hurtMaratra aho
I am illMarary aho
Can you show me your ID?Asehoy ahy kely ny kara-panondronao?
Where is the nearest gas station?Aiza ny mpivarotra lasantsy akaiky eto?
Our car is stuckMihitsoka ny fiaranay
gasolinelasantsy
tirepone
seatseza
Help!Vonjeo!
Call the police!Miantsoa polisy
Where is the police station?Aiza by biraon’ny polisy aho?
I am lostVery aho
I want to contact my embassyMila miresaka amin’ny ny ambasadiko aho
I need an interpreterMila mpandika teny aho
My [X] has been stolenNisy nangalatra ny [X] ko
I lost my [X]Very ny [X] ko
I have been robbedNisy nanendaka aho
I did not do thatTsy nanao izany aho
I need a lawyerMila avocat aho
bagpaoketra
camerafakan-tsary
documentstaratasy
eyeglassessolomaso
IDkara-panondro
keylakile
lostvery
moneyvola
pickpocketmpangaro-paosy
stolennisy nangalatra
theifmpangalatra
walletporte-feuille
watchfamantaranandro
Time
I am lateTara aho
I am in a hurryMaika aho
What time is it?Amin’ny firy izao?
At what time?Amin’ny firy?
It is two o’clockAmin ny roa
It is 2:05Amin ny roa sy dimy
It is 2:30Amin’ny roa sy sasany
It is 2:45Amin’ny telo latsaka fahefany
It Is 2:55Amin’ny telo latsaka dimy
When (in the future)Rahoviana?
When (in the past)?Oviana?
afternoonhariva
appointmentfotoana vonjena
dayandro
eveningfolakandro
hourora
in a few daysafaka andro vitsivitsy
in the morningamin’ny maraina
in the eveningamin’ny hariva
in the nightamin ny alina
at nooonamin’ny atoandro
last weektamin’ny herinandro
last monthtamin’ny iray volana lasa
last yeartamin’ny herintaona
midnightsasak’alina
minuteminitra
monthvolana
morningmaraina
next weekamin’ny herinandro
next monthamin’ny volana ambony
next yearamin’ny herintaona
nightalina
noonatoandro
nowizao
secondsegondra
the day after tomorrowrahafakampitso
this morninganio maraina
this weekamin’ity herinandro ity
todayanio
tomorrowrahampitso
yesterdayomaly
Mondayalatsinainy
Tuesdaytalata
Wednesdayalarobia
Thursdayalakamisy
Fridayzoma
Saturdayasabotsy
Sundayalahady
Measures
How deep is it?Firy metatra ny halaliny?
How wide is it?Firy metatra ny sakany?
How heavy is it?Firy kilao?
gramgrama
kilogramkilagrama
heavymavesatra
lightmaivana
literlitatra
centimetersantimetatra
metermetatra
kilometerkilometatra
Colors
What color is this?Inono ity loko ity?
I do not like this colorTsy tiko ity koko ity
I like �� no tiako
I prefer the � one� no tiako kokoa
Does it come in a different color?Misy loko hafa ve ity?
blackmainty
bluemanga
brownvolon-tany
colorloko
colorfulmarevaka
goldenmivolom-bolamena
grayvolon-tany
greenmaintso
orangevolom-boasary
pinkmavokely
purplevolom-parasy
redmena
whitefotsy
yellowmavo
Numbers
0aotra
1iray, iraika
2roa
3telo
4efatra
5dimy
6enina
7fito
8valo
9sivy
10folo
11iraika ambin’ny folo
12roa ambin’ny folo
20roapolo
25dimy amby roapolo
30telopolo
40efapolo
50dimampolo
60enimpolo
70fitopolo
80valopolo
90sivifolo
100zato
101iraika amby zato
105dimy amby zato
200roanjato
300telonjato
400efajato
500dimanjato
600eninjato
700fitonjato
800valonjato
900sivinjato
1000arivo
10000iray alina
100000iray hetsy
1000000iray tapitrisa